Är kroppspsykoterapin
något för mig?

I kroppspsykoterapin lär man sig bl.a. att lyssna till sin kropps budskap. Med hjälp och stöd av terapeuten uttrycker man budskapet i ord och känslor för att uppnå en större kunskap om sig själv och sina möjligheter.

Gabriella Tengström erbjuder kroppspsykoterapi i tre olika former: som 1) individuell terapi, 2) gruppterapi och 3) arbetsvägledning..

En individuell kroppspsykoterapi kan ge hjälp och lindring vid depression, ångest, kris- eller traumasituationer samt vid konflikter i människorelationer eller vid en livskris. Man kan även söka hjälp av terapi för att förbättra och upprätthålla sin arbetsförmåga.