En förändring till det bättre
genom tilltagande kraftresurser.

En av terapins målsättningar är att stärka och förbättra individens förmåga att klara kommande kriser och att mildra nuvarande symptom. Med hjälp av kroppspsykoterapin kan man förbättra medvetenheten om sambandet mellan kroppen, sinnet och känslorna. I terapin har man möjlighet att lära sig bättre ta ansvar över sitt eget liv och att nydana sina människorelationer.

Kroppspsykoterapin strävar mot en inre förändring samtidigt som den kan höja människans energinivå och stärka hans eller hennes egna resurser.