En genialisk teori och en beprövad metod.

Kroppspsykoterapi - enligt metoden utvecklad av Wilhem Reich - är den inriktningen av psykoterapi jag utövar.

Den österrikiska läkaren och psykoanalytikern Wilhelm Reich (1897–1957) var banbrytare inom kroppspsykoterapin och har lagt grunden till dess teori och metoder.

Reich var Freuds närmaste elev då han på 1920-30 talet började utveckla en variation av psykoanalysen. Han intresserade sig för att utveckla den symptominriktade psykoanalysen mot en kroppspsykoterapi, som han namngav till karaktärsanalytisk vegetoterapi.

Denna kroppspsykoterapiform har utövats redan i över 70 års tid och metoden uppfyller de vetenskapliga kraven för utövande av psykoterapi godkända av European Association of Psychotherapy (EAP).

Inom kroppspsykoterapin strävar man att komma i beröring med männinskans naturliga och balanserade sätt att vara i kontakt med sig själv och sin omvärld. Man försöker hitta nya, mera gynnsamma beteendeformer istället för de gamla.
I en förtroendefylld växelverkan med terapeuten lär man sig i kroppspsykoterapin att lyssna till sin egen kropps signaler och att känna sina känslor samt att klä dem till ord och uttryck.