Jag heter Gabriella Tengström...

Jag är legitimerad psykoterapeut* med kroppspsykoterapi som specialinriktning och har FPA-behörighet. Jag är även medlem i Finska karaktärsanalytiska vegetoterapiföreningen rf.

Förutom kroppspsykoterapiverksamhet drar jag kurser på olika högskolor, företag och institut i astanga vinyasa-yoga.

Kompetens i kroppspsykoterapi:

Den karaktärsanalytiska vegetoterapin är en huvudgren inom kropppsykoterapin. Denna terapiform hör till European Association of Body Psychotherapy (EABP) och European Association of Psychotherapy (EAP). Den Finska karaktärsanalytiska vegetoterapiföreningen idkar nära samarbete med International Federation of Orgonomic Colleges (IFOC).

* Legitimerad av Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO)