Kroppen, sinnet och känslorna
utgör en helhet!

Människan är en pulserande helhet fylld med livsenergi, en helhet som strävar mot välbefinnande, tillväxt och en levande kontakt till yttervärlden.

Kroppspsykoterapins målsättning är att komma i beröring med individens naturliga och balanserade sätt att vara i kontakt med sig själv och sin omvärld.

En enbart verbal förståelse räcker inte alltid till för att människan skulle förändra sina invanda sätt och vanor. I kroppspsykoterapin vägleder terapeuten klienten att observera hur tankarna och sinnesstämningarna inverkar på kroppen – och vice versa, det som kroppen antyder om sinnesstämningarna och tankarna.