Sopisiko kehopsykoterapia
juuri minulle?

Kehopsykoterapiassa opetellaan kuuntelemaan oman kehon viestejä ja tunnistaman tunteita ja pukemaan ne sanoiksi terapeutin avustuksella.

Gabriella Tengström tarjoaa kehopsykoterapiaa kolmessa muodossa: 1) yksilöterapiana, 2) ryhmäterapiana ja 3) työnohjauksena.

Yksilöpsykoterapiasta haetaan apua masennukseen, ahdistukseen, kriisi- ja traumatilanteisiin sekä ihmissuhdeongelmissa. Terapiaan voidaan hakeutua myös sosiaalisen vuorovaikutuksen ja työkyvyn parantamiseksi tai vaikean elämäntilanteen takia.

Lisäksi terapiasta voi olla apua moniin fyysisiin ongelmiin kuten jatkuvaan päänsärkyyn, alaselän kipuihin tai unettomuuteen.