Nerokas teoria ja koeteltu menetelmä.

Kehopsykoterapia - Wilhelm Reichin kehittämän menetelmän mukaan - on se psykoterapiasuuntaus, jota harjotan.

Maailmankuulu itävaltalainen lääkäri ja psykoanalyytikko Wilhelm Reich (1897–1957) kehitti kehopsykoterapian teorian ja menetelmän.

Reich oli Freudin läheinen oppilas, ja hän alkoi jo 1920–30 -luvuilla hahmotella muunnelmaa psykoanalyysistä. Reich kiinnostui kehittämään oirekeskeistä psykoanalyysiä kohti kehopsykoterapiaa, jota hän nimitti luonneanalyyttiseksi vegetoterapiaksi. Kehopsykoterapiaa on harjoitettu yli 70 vuoden ajan.

Kehopsykoterapiassa terapeutti auttaa Sinua pääsemään tasapainoiseen ja luonnolliseen yhteyteen itsesi ja ulkomaailmasi kanssa. Terapeutti ohjaa Sinua löytämään uusia hedelmällisempiä toimintamalleja vanhojen tilalle. Terapiassa havainnoit aktiivisesti tapaasi aistia eri elämäntilanteita – ja reagoimistasi niihin.

Tunteitasi huomioidaan puhumalla, myös syvähengityksen ja muiden kehollisten tekniikoiden avulla. Tämä tapahtuu tietenkin luottamuksellisessa ja kannustavassa vuorovaikutussuhteessa oman terapeuttisi kanssa.